Rekrutacja

Przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2014/2015 odbywają się przez cały rok. Obecnie prowadzona jest rekrutacja dla rodzin dzieci, które pragną rozpocząć naukę od września 2014 r. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch zasadniczych elementów: indywidualnej rozmowy z rodziną (1) oraz z postępowania formalnoprawnego (2). Pierwszy, zasadniczy i decydujący element procesu zapisywania do szkoły to indywidualna rozmowa rodziny z pracownikami … Czytaj dalej Rekrutacja

Przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2014/2015 odbywają się przez cały rok. Obecnie prowadzona jest rekrutacja dla rodzin dzieci, które pragną rozpocząć naukę od września 2014 r. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch zasadniczych elementów: indywidualnej rozmowy z rodziną (1) oraz z postępowania formalnoprawnego (2).

Pierwszy, zasadniczy i decydujący element procesu zapisywania do szkoły to indywidualna rozmowa rodziny z pracownikami szkoły – rozmowa odbywa się we wspólnie uzgodnionym terminie (kontakt).

Rozmowa ma na celu dokładne omówienie metod pracy, wyjaśnienie mogących się pojawić wątpliwości i wspólne rozważenie, czy edukacja demokratyczna jest rozwiązaniem, którego Państwa rodzina szuka. Abyśmy mogli przystąpić do rozmowy przygotowani, opracowaliśmy formularz, w którym mogą Państwo opowiedzieć o swojej rodzinie, w tym przede wszystkim o przyszłym uczniu /przyszłych uczniach naszej szkoły :). Zachęcamy do uzupełniania i przesłania nam go zanim się spotkamy.

Przy rozmowie wręczymy Państwu także materiały dotyczące najistotniejszych założeń funkcjonowania naszej szkoły. Jeżeli po rozmowie zdecydują się Państwo zapisać dziecko do naszej szkoły przystępujemy do drugiego etapu, którym jest przeprowadzenie postępowania umożliwiającego przejście ucznia do szkoły demokratycznej.

Postępowanie to składa się z dwóch zasadniczych działań – zapisania dziecka do wskazanej przez nas szkoły kontraktowej, z którą współpracujemy, a następnie uzyskania z poradni psychologiczno-pedagogicznej zaświadczenia, pozwalającego na przejście do edukacji domowej. Z tymi dwoma dokumentami możemy ostatecznie zamknąć etap rekrutacji, podpisać umowę, i z podekscytowaniem czekać września!