Abbeville, dep. Somme (Pikardia)

Abbeville, dep. Somme (Pikardia). Stara część miasta uległa zniszczeniu w 1940. Zachowała się późnogotycka kolegiata St-Vulfran (trzynawowa bazylika z transeptem, XV—XVI w., ukończona w XVII w.) z dwuwieżową fasadą o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej w stylu flamboyant. Inne zabytki: beffroi (XIII w.), kościół St-Sépulcre (XV w.), ruiny kościoła St-Gilles (XV w.). Nie opodal znajduje się rokokowy pałacyk Bagatelle (XVIII w., cenne dekoracje wnętrza), usytuowany w pięknym, stylowym ogrodzie. Musée dAbbeville et du Ponthieu (zbiory malarstwa i rzeźby); Musée Boucher-de-Perthes (gł. zbiory archeol.).