Amiens, dep. Somme (Pikardia) Katedra Notre-Dame

Amiens, dep. Somme (Pikardia). Katedra Notre-Dame, największa i jedna z najpiękniejszych gotyckich budowli we Francji, wzniesiona 1220—70 przez działających kolejno: Roberta de Luzarches oraz Thomasa i Renauda de Cormont, uzupełniana do XVI w., odrestaurowana 1849—74 przez E. E. Viollet-le-Duca. Jest to trójnawowa bazylika (dł. 143 m, wys. nawy gł. 42,3 m) z trójnawowym transeptem i wydłużonym prezbiterium z obejściem, wieńcem kaplic promienistych i kaplicą NMP na osi; dwuwieżową fasadę z trzema bogato rzeźbionymi portalami (w środkowym posąg Chrystusa — Beau Dieu, tympanon ze sceną Sądu Ostatecznego i fryz cokołowy z reliefowymi medalionami, wyobrażającymi m. in. personifikacje cnót i grzechów oraz sztuk i rzemiosł) zdobi galeria królów (22 posągi) i wielka rozeta; w portalu pd, części transeptu znajduje się słynny posąg NMP (Vierge Dorée, XIV w.); do wyposażenia wnętrza należą m. in. piękne stalle (pocz. XVI w.), kraty (XVIII w.), rzeźby i nagrobki.

W Amiens zachowały się też kościoły St-Germain (XV w.) i St-Leu (XVI w.), beffroi (XV oraz XVIII w.), cytadela (XVI w.), teatr (P. Rousseau, 1773—80) i stare domy. Musée de Picardie (z malowidłami P. C. Puvisa de Chavannes) wyróżnia się cenną kolekcją malarstwa wł., hol. (F. Hals), hiszp. (El Greco, D. Velâzquez) i franc, (m. in. zbiór obrazów bractwa Puy-Notre-Dame z XV—XVIII w., dzieła J. B. S. Chardina, J. H. Fragonarda i in. malarzy XVIII w., barbizończyków i malarzy XX w.).