Aigues-Mortes

Aigues-Mortes, dep. Gard (Langwedocja), zabytkowy zespół urbanistyczny — jedno z najlepiej zachowanych we Francji średniow. miast warownych ; zał. przez Ludwika IX jako port i punkt oparcia dla wypraw krzyżowych. Zbudowane w ciągu XIII w. wg jednolitego planu, miasto ma kształt czworoboku, regularną siatkę ulic z trzema gł. arteriami i prostokątnym rynkiem, przy którym wznosi się kościół St-Louis (XIII w., przebudowany w XVIII w.). Jest otoczone potężnym murem obronnym z licznymi wieżami i bramami; w pn.-zach. narożniku znajduje się cylindryczny donżon (Tour de Constance), wysunięty przed linię murów.