Académie Royale dArchitecture

Académie Royale dArchitecture, instytucja zał. 1671 w Paryżu przez J. B. Colberta (statut opracowano 1717). Jej zadaniem było kształcenie architektów franc, oraz ustalenie norm estetycznych dla architektury, zgodnych z polityką kulturalną Ludwika XIV. Podstawą programu nauczania była teoria klasycyzmu — sformułowana przez N. F. Blondela, pierwszego dyrektora Akademii (Cours d architecture, 1675—83) — bazująca na pismach Witruwiusza i wł. teoretyków architektury (zwłaszcza A. Palladia i L. B. Albertiego). Akademia została rozwiązana 1793. W XIX w. jej kontynuatorką stała się -Ecole des Beaux-Arts.