Académie Carrière

Académie Carrière, prywatna szkoła malarska w Paryżu, zał. 1897 przez E Carriére’a. Uczęszczali do niej m. in. przyszli fowiści: A. Derain, H. Matisse i J. Puy. Carrière dawał swym uczniom swobodę w poszukiwaniu własnych form wyrazu i otaczał ich opieką.