Académie Julian

Académie Julian, prywatna szkoła artyst. w Paryżu, zał. 1860 przez malarza R. Juliana. Reprezentowała kierunek zbliżony do akademizmu, dlatego też uważano ją za wstępny etap przed studiami w  École des Beaux-Arts. Do wykładowców należeli m.in.: J, Lefebvre i W. A. Bouguereau. “Studiowali tu późniejsi nabiści: P. Bonnard, M. Denis, P. Ranson, K. X. Roussel, F. Vallotton i E. Vuillard, liczni Polacy (m. in.: A. Bilińska, St. Czajkowski, K. Frycz, W. Jarocki, St. Lentz, F. Pautsch, I. Pieńkowski, K. Stabrowski, Z. Stankiewicz i E. Trojanowski), a także L. Corinth, A. Derain, F. Léger, H. Matisse i wielu in.