Académie des Beaux-Arts

Académie des Beaux-Arts, instytucja wchodząca w skład Institut de France, zał. 1803 (nazwa od 1816). Dzieli się na sekcje: malarstwa, rzeźby, architektury, grafiki, muzyki i wolnych członków (krytycy, historycy sztuki itp.) ; liczy 50 członków zwyczajnych, 10 członków zagranicznych i 50 członków korespondentów. Akademia organizuje konkursy na Prix de Rome i sprawuje opiekę nad  Académie de France à Rome; wydaje własny rocznik („Annuaire de lAcadémie des Beaux-Arts”). W XIX w. Akademia wywierała silny wpływ na życie artyst. Francji (kontrola działalności  Ecole des Beaux-Arts, przydzielanie Prix de Rome, dobór prac na doroczne salony), faworyzując konserwatywne tendencje klasycystyczne i eklektyczne.