Académie Ranson

Académie Ranson, prywatna szkoła malarska zał. 1908 w Paryżu przez P. Ransona, który na jej gruncie starał się utrwalić i wykorzystać doświadczenia – nabistów w zakresie malarstwa dekoracyjnego. Metody nauczania w A.R. były liberalne; wykładali tu M. Denis, P. Sérusier, E, Vuillard i wielu in. awangardowych artystów. Zamknięta w czasie drugiej wojny światowej, A.R. wznowiła działalność w 1951.