Alix Yves (1890—1969)

Alix Yves (1890—1969), malarz i grafik. Studiował w Paryżu w Ecole des Beaux-Arts (1908) i Académie Ransonl Wraz z M. Denisem projektował dekoracje dla Théâtre des Champs-Elysées (1912). Pierwotnie ulegał wpływowi kubizmu, później rozwinął własny styl, zbliżony do ekspresjonizmu, odznaczający się masywną formą i ciemnym kolorytem. Od ok. 1939 rozjaśnił paletę i wprowadził lżejszą formę. Tworzył kompozycje figuralne (akty, portrety), pejzaże, projekty tapiserii oraz malowidła ścienne.