MUZYKA I HISTORIA

MUZYKA I HISTORIA

Czy muzyka może mieć związek z historią? Aby docenić jej znaczenie w historii, wystarczy przytoczyć piękną legendę …

MUZYKA I HISTORIA

Czy muzyka może mieć związek z historią? Aby docenić jej znaczenie w historii, wystarczy przytoczyć piękną legendę …

KTO TO BYLI, BYŁY … ?

KTO TO BYLI, BYŁY … ?

Naprzód krótkie wyjaśnienie. Nie chodzi tu o węglarzy rozwożących węgiel, ani o wybrańców losu, którzy trafili „piątkę” w „Lajkoniku”, …

KTO TO BYLI, BYŁY … ?

Naprzód krótkie wyjaśnienie. Nie chodzi tu o węglarzy rozwożących węgiel, ani o wybrańców losu, którzy trafili „piątkę” w „Lajkoniku”, …

UŁÓŻ CHRONOLOGICZNIE BUDOWLE!

UŁÓŻ CHRONOLOGICZNIE BUDOWLE!

Różnym celom służyły podane tu budowle: pałace królewskie, świątynie, grobowce, a nawet mur obronny. Są to na ogół obiekty reprezentatywne dla epok, …

UŁÓŻ CHRONOLOGICZNIE BUDOWLE!

Różnym celom służyły podane tu budowle: pałace królewskie, świątynie, grobowce, a nawet mur obronny. Są to na ogół obiekty reprezentatywne dla epok, …

CO WIESZ Z HISTORII WYCHOWANIA?

 

CO WIESZ Z HISTORII WYCHOWANIA?

Sprawa wychowania młodzieży jest dzisiaj palącym problemem. Przed starszym pokoleniem staje ważne zadanie wychowania dla społeczeństwa wartościowych jednostek, zarówno …

 

CO WIESZ Z HISTORII WYCHOWANIA?

Sprawa wychowania młodzieży jest dzisiaj palącym problemem. Przed starszym pokoleniem staje ważne zadanie wychowania dla społeczeństwa wartościowych jednostek, zarówno …

GDZIE UMARŁ … ?

GDZIE UMARŁ … ?

Utrata niepodległości przyczyniła się do tego, że wielu Polaków rozpierzchło się po świecie. Każde powstanie niosło za sobą nową falę emigrantów. …

GDZIE UMARŁ … ?

Utrata niepodległości przyczyniła się do tego, że wielu Polaków rozpierzchło się po świecie. Każde powstanie niosło za sobą nową falę emigrantów. …

CO TO ZA LUDY?

CO TO ZA LUDY?

Podanych tu ludów trzeba szukać nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach: w Azji, Afryce, Ameryce. Występują w różnych …

CO TO ZA LUDY?

Podanych tu ludów trzeba szukać nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach: w Azji, Afryce, Ameryce. Występują w różnych …