Robot-organizator pracy

Robot-organizator pracy

Nie tylko przykręcających śrubki robotników, ale i kierujących pracą organizatorów mogą zastąpić roboty – informuje „New Scientist.” Jak uważa wiele osób, roboty odbierają pracę ludziom. Jednak nowo opracowany wirtualny robot- organizator może pracę zlecać, szukając odpowiednich „zasobów ludzkich”. Suggestbot to dzieło zespołu Dana Cosleya z Cornell University w Ithaca. Ma pomagać sieciowym społecznościom, takim jak osoby redagujące Wikipedię czy sieciowy blog naukowo-techniczny Slashdot. Członkowie takich wspólnot dodają i edytują nowe teksty, co jednak z czasem, gdy pojawiają się wciąż nowe zadania, staje się coraz trudniejsze.

Suggestbot potrafi wiązać zadania z zainteresowaniami poszczególnych osób. Wyszukuje na przykład w Wikipedii hasła wymagające dopracowania i porównuje z listą wcześniej edytowanych artykułów lub profilami użytkowników.

Aby sprawdzić, na ile Suggestbot podnosi produktywność, Cosley badał pracę 91 edytorów Wikipedii, wspólnie podejmujących 3094 zadań.

Wypróbowano trzy wersje algorytmu Suggestbota – jedna porównywała tytuły artykułów wymagających rozszerzenia z dotychczasowymi dokonaniami edytora, druga łączyła poszczególne osoby z tematami, które były popularne wśród edytorów o podobnej przeszłości, trzecia poszukiwała powiązań między potrzebującymi rozbudowy artykułami a tymi w profilu edytora. Wyniki porównano z losowym przydzielaniem tematów.

Po dwóch tygodniach okazało się, że przypadkowy wybór prowadził do edytowania od 3,4 do 4,3 raza mniejszej liczby tekstów niż przy zastosowaniu robota.

Dodaj komentarz