1200 słów języka polskiego jest wystarczające

1200 słów języka polskiego jest wystarczające

Wystarczy opanować 1200 najczęściej używanych w języku polskim słów, by zacząć się nim posługiwać – uważają filolodzy z Uniwersytetu w Białymstoku. Opracowują oni słownik, który ma pomóc osobom uczącym się języka polskiego od podstaw i ich nauczycielom. Słownik tworzy grupa filologów i studentów pod przewodnictwem prof. Piotra Wróblewskiego. Założenia i stan prac nad publikacją prof. Wróblewski przedstawił podczas VI Forum Oświaty Polonijnej, które zakończyło się we wtorek w Białymstoku. Jak powiedział Wróblewski, słownik składać się będzie z ok. tysiąca dwustu wyrazów, które każda osoba rozpoczynająca naukę języka polskiego powinna opanować w ciągu pierwszego roku edukacji. „W tym słowniku ma znaleźć się pewne minimum leksykalne, czyli słowa, które potrzebne są do wzajemnego komunikowania się, te najniezbędniejsze” ? powiedział PAP Wróblewski. Publikacja zgromadzi zbiór wyrazów najczęściej używanych w języku polskim, wybranych w oparciu o słownik frekwencyjny tego języka. Wyrazy nie będą tłumaczone na żaden inny język, dlatego przynajmniej w pierwszym okresie nauki, bardziej pomocne będą nauczycielom języka niż ich uczniom. Autorzy przewidują podanie informacji, do jakich części mowy poszczególne wyrazy należą, odmian trudniejszych wyrazów, takich jak: mleć, pleć, radio, oraz przykłady użycia tzw. homonimów, czyli wyrazów o tym samym brzmieniu, posiadających jednak inne znaczenie. Zdaniem Wróblewskiego, słownik przydatny będzie szczególnie dla nauczycieli uczących języka polskiego w Rosji i na Białorusi, i pod takim kątem jest przygotowywany. Pozwoli na kontrolowane i dostosowane do poziomu językowego zaawansowania poszerzanie zasobu słownictwa ucznia. Zdaniem Wróblewskiego, bardzo wiele zależy bowiem od tego, czy w pierwszej kolejności osoby uczące się poznają wyrazy najczęściej używane w danym języku.

Dla przykładu osoba, która, w ocenie Wróblewskiego, pozna dwa tysiące słów występujących na początku listy frekwencyjnej języka angielskiego, będzie rozumiała 80 proc. tekstu napisanego w tym języku. Wróblewski podkreślił, że jest to pierwsza próba stworzenia takiego słownika w języku polskim. Prace nad nim potrwają do końca roku, a za wydanie publikacji odpowiadać będzie Wspólnota Polska.