Jak zbudowane są receptory

Jak zbudowane są receptory

Budowa receptorów

Receptory jonotropowe są oczywiście białkami. Są to też receptory związane z jakimś kanałem. Ważne jest to, że są, jak sama nazwa wskazuje, jonoselektywne. Wyróżnia się tutaj takie receptory jak nikotynowy, GABA, glicynowy, NMDA, nie – NMDA i inne. To nie są jedyne receptory, które występują w organizmie człowieka i zwierząt. Wyróżnia się jeszcze receptory metabotropowe. Są one 7 – transmembranowe. Co więcej są to receptory sprzężone z białkiem G. Do nich należą receptory muskarynowe, adrenergiczne, dopaminergiczne, histaminowe, serotoninowe, opioidowe. Związane są ściśle z kinazą i tyrozyną. Oprócz nich są też receptory jonotropowe – tutaj kanał jonowy jest bramkowany przekaźnikiem. Nie należy mylić tego jednak ze zwykłymi kanałami! Są one otwierane i zamykane pod wpływem różnych ligandów.

Warto też zwrócić uwagę na receptor GABAa. Jest on jonotropowy i jest receptorem postsynaptycznym. Metabotropowe mają pojedynczy łańcuch polipeptydowy, 7 – transmembranowych alfa – helis (tak zwane 7 – TM). Warto zaznaczyć, że kanały jonowe zależne są od napięcia, czyli potencjały. Regulują one szybkie, zależne od potencjału zmiany w przepuszczalności jonów. Ligandy zaś można podzielić na agonistów i antagonistów. Agoniści są zawsze pobudzający. Antagoniści charakteryzują się tylko powinowactwem, a nie aktywnością wewnętrzną – jak w przypadku agonistów. W przypadku podawania leków trzeba o tym pamiętać.