Sprawa świętej krowy w parlamencie

Sprawa świętej krowy w parlamencie

Brytyjski parlament wysłuchał skargi jednego z posłów przeciwko uśpieniu starej krowy przez służbę weterynaryjną. Chodzi nie o pierwszą lepszą krowę, lecz świętą i sprawę ma wyjaśnić minister rolnictwa Skarga dotyczy 13-letniej krowy imieniem Gangotri z hinduistycznej świątyni Hare Kriszna Hare Kriszna w Watford pod Londynem. Każde dziecko wie, że krowa jest w hinduizmie świętym zwierzęciem i nie wolno jej krzywdzić, a tym bardziej zabić. Świątynia prowadzi przytułek dla starych krów, które dożywają tam swoich dni, aż do naturalnej śmierci. Tymczasem, Królewskie Towarzystwo na rzecz Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt otrzymało informację o złym stanie zwierzęcia i podjęło interwencję. Kapłani i kongregacja twierdzą, że jeden z weterynarzy Towarzystwa przybyłych w eskorcie policji uśmiercił podstępnie Gangotri, podczas gdy dwaj inni prowadzili rozmowy w sprawie jej leczenia. Kapłani uważają, że uśpienie krowy było świętokradztwem i zaogni stosunki władz z całą społecznością hinduistyczną w Wielkiej Brytanii.

Towarzystwo tłumaczy, że kierowało się wyłącznie względami humanitarnymi, gdyż nie mogło porozumieć się ze świątynią w sprawie leczenia zwierzęcia.

Dodaj komentarz