Co to jest sampling

Co to jest sampling

Sampling

Sampling to pewne procesy lub zjawiska z zakresu różnych dziedzin takich jak media i reklama, archeologia oraz muzyka. W zależności od tego jaki sampling mamy na myśli trzeba szukać jego znaczenia. Poniżej wyjaśnię to pojęcie.

Sampling w muzyce jest nazywany użyciem wcześniej nagranego nagrania muzycznego jako elementu tworzącego całość utworu. Połączenia w całość dokonuje się najczęściej za pomocą komputera, kiedyś robiono to za pomocą ścieżki muzycznej taśmy filmowej. Po raz pierwszy tą technikę zastosowano w latach 40 XX wieku, a w swoim repertuarze stosowali ją np. The Beatles czy Pink Floyd. W archeologii sampling jest jedną z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Polega na wydzieleniu niewielkiego terenu do badań, podzielonego na niewielkie kwadraty. Obszary wybiera się losowo i poddaje szczegółowemu badaniu. Jest to metoda na szybkie i tanie zbadanie określonego terenu. W reklamie sampling jest terminem stosowanym w reklamie dźwiękowej i audiowizualnej jako określenie emisji programu w ramach działań plenerowych. Są to najczęściej spoty posiadające podkład muzyczny powiązany z wyświetlaną na ekranie reklamą.

Co ciekawe, mianem samplingu określa się też rodzaj licencji, która pozwala na tworzenie remiksów i samplowanie utworów muzycznych, ale nie do celów reklamowych. Wersja tej licencji występuje do użytku  niekomercyjnego lub komercyjnego, ale zawsze wymaga uznania autorstwa bez względu na jej wersję.