Adam Henri Georges (1904—67)

Adam Henri Georges (1904—67), skulptör. Han studerade hos sin far - en guldsmed - senare M.. i. w School of Fine Arts w Paryżu. Början. han övade grafik, 1942 han tog upp skulpturen (dynamiska figurkompositioner, t.ex.. Ligger ner, 1943). Tack vare hjälp av P. Picasso ägnade sig uteslutande åt skulptur. Han skapade sin egen stil kännetecknad av enkelhet och monumentalism (Bra handling, 1949), senare bytte han till geometrisk, dynamiska abstrakta former (skulptur framför museet i Le Havre, 1955), ofta hänvisar till arkitektur (projekt för monumentet till en politisk fånge, 1952, och Lanterns of the Dead i Oświęcim, 1957- 58). Från ca.. 1949 han berikade ytan på sina skulpturer med lättnad och graverade dekorationer. Han skapade också många grafiska verk och tygdesigner,- han bedrev också pedagogisk verksamhet.