Kumoterstwo

Kumoterstwo jest to popieranie się i wspieranie osób pochodzących z tych samych kręgów, czy rodzin.  Przy czym w swoich działaniach nie kieruje się faktyczną wartością tych osób, ale jedynie znajomością. Zwykle również o kumoterstwie mówimy w przypadku instytucji, czy spółek państwowych na różnych szczeblach – zarówno lokalnych, jak i rządowych.  Może mieć również miejsce w … Czytaj dalej Kumoterstwo

Kumoterstwo jest to popieranie się i wspieranie osób pochodzących z tych samych kręgów, czy rodzin.  Przy czym w swoich działaniach nie kieruje się faktyczną wartością tych osób, ale jedynie znajomością. Zwykle również o kumoterstwie mówimy w przypadku instytucji, czy spółek państwowych na różnych szczeblach – zarówno lokalnych, jak i rządowych.  Może mieć również miejsce w zakładach pracy. Jako przykład można tutaj podać zatrudnianie na wolne stanowisko pracy bliskiego znajomego, pomimo chętnych na to stanowisko i spełniających wszystkie wymagania.

Kumoterstwo jest bardzo podobne i często mylone z nepotyzmem.  Kumoterstwo jest jednak szerszym pojęciem, niż nepotyzm.  Nepotyzm bowiem to faworyzowanie członków własnej rodziny. Kumoterstwo zaś dotyczy znajomych, czy osób związanych z jedną organizacją, np.: partią.

Zarówno kumoterstwo, jak i nepotyzm w krajach demokratycznych budzą kontrowersje. W niektórych przypadkach takie działanie jest nielegalne, bądź niezgodne z etyką pracy, czy polityki.  Niekiedy jednak, zwłaszcza w przypadku kumoterstwa, trudno udowodnić celowe działanie

Kumoterstwo bywa również powiązane z korupcją. Oznacza to, że np.: osoba ubiegająca się o jakieś stanowisko proponuję decydentowi korzyści, najczęściej materialne i pieniężne.

Dodaj komentarz