Jakie będą nowe obowiązki Donalda Tuska

Jakie będą nowe obowiązki Donalda Tuska.

Dnia 30.08.2014 roku na Przewodniczącego Rady Europejskiej został wybrany nasz premier, Donald Tusk. Zapewne wielu z nas zastanawia się, z jakiego typu zadaniami przyjdzie się zmierzyć naszemu rodakowi. Co tak naprawdę daje ta nominacja.

Urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej nazywany bywa również Prezydentem Europy. Może on obejmować to stanowisko przez 2,5 Vuoden. Istnieje jednokrotna możliwość reelekcji.

Osoba piastująca ten urząd jest przede wszystkim przedstawicielem Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. W szczególności dotyczy to spraw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jej obywatelom oraz utrzymanie pokoju na świecie. Jest też osobą zajmującą się polityką zagraniczną tego zrzeszenia.

Prezydent Europy sprawuje pieczę nad pracą Rady Europejskiej (składa się ona głównie z szefów rządów i głów państw członkowskich) oraz zarządza jej obradami. Ponadto zobowiązany jest do organizowania tych spotkań, zapewnienia ich odpowiedniego przebiegu oraz prawidłowego i sprawnego funkcjonowania. Jego rola polega także na doprowadzeniu do porozumienia wśród państw członkowskich w przypadku stanowienia nowych praw i rządów. Jest również zobowiązanych do przedstawienia wyników obrad Rady Europejskiej przed Parlamentem Europejskim.

Osoba sprawująca urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej nie może jednocześnie pełnić żadnych funkcji publicznych w swoim ojczystym kraju. W praktyce oznacza to, że w najbliższym czasie Polsce czekają na nas zmiany w grupie rządzącej, a przede wszystkim na stanowisku premiera.