Sennik Całować się

Sennik Całować się.

Sennik, sen o – Całować się.

Całować się to całować jedna osoba drugą.

Znaczenie snu – Całować się.

Całowanie się symbolizuje rozłąkę z bliską osobą.