Dlaczego powstał Wielki Mur Chiński

Dlaczego powstał Wielki Mur Chiński.

Wielki Mur Chiński stanowi przykład architektury militarnej. Prawdopodobny okres budowy pierwszych odcinków muru przypada na lata 685-645 p.n.e.

W roku 1987 Wielki Mur został wpisany na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejne ważne wydarzenie związane jest z 2007 rokiem, wtedy to Mur został dołączony do listy siedmiu nowych cudów świata. Przypisano mu cechy takie jak: wytrwałość i uporczywość.

Jakie były powody powstania Wielkiego Muru Chińskiego?

Podczas panowania dynastii Zhou, Chiny zostały podzielone na kilka wiele księstw, wzajemnie rywalizujących ze sobą. Dlatego też okres panowania tej dynastii określa się Epoką Walczących Królestw (V – III w. p.n.e.). Powstałe księstwa nie były rozwinięte w takim stopniu, aby skutecznie bronić się przed częstymi najazdami plemion mongolskich z północy. Wręcz przeciwnie, księstwa te były małe i słabe pod względem militarnym. Jednak, aby bronić się przed tymi najazdami, książęta zaczęli budować długie mury obronne. Były niezależne od siebie, aż do III w. p.n.e. gdy zaczęto je ze sobą łączyć. Taki rozkaz wydał cesarz dynastii Qin.

Kolejno mur należał do dynastii Ming, która ulepszyła mur wprowadzając cegłę i bloki kamienne w jego konstrukcję.

Wielki Mur Chiński przetrwał bardzo długo, bo ponad 2 tysiące lat. Powstawanie nowych dróg, zmiany klimatu powodują, że rząd chiński podejmuje różnego rodzaju działania, mające na celu ochronę obiektu.