Nasycone kwasy tłuszczowe

Nasycone kwasy tłuszczowe

nasycone kwasy tłuszczowe
Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Wzór grupowy Symbol Temp. topn.
[°C]
Kwas masłowy Kwas butanowy CH3(CH2)2COOH C4:0 −8
Kwas walerianowy Kwas pentanowy CH3(CH2)3COOH C5:0 −34,5
Kwas kapronowy Kwas heksanowy CH3(CH2)4COOH C6:0 −3
Kwas enantowy Kwas heptanowy CH3(CH2)5COOH C7:0 −7,5
Kwas kaprylowy Kwas oktanowy CH3(CH2)6COOH C8:0 16–17
Kwas pelargonowy Kwas nonanowy CH3(CH2)7COOH C9:0 12,5
Kwas kaprynowy Kwas dekanowy CH3(CH2)8COOH C10:0 31
Kwas undekanowy CH3(CH2)9COOH C11:0 28–31
Kwas laurynowy Kwas dodekanowy CH3(CH2)10COOH C12:0 44–46
Kwas tridekanowy CH3(CH2)11COOH C13:0 41–42
Kwas mirystynowy Kwas tetradekanowy CH3(CH2)12COOH C14:0 58,8
Kwas pentadekanowy CH3(CH2)13COOH C15:0 51–53
Kwas palmitynowy Kwas heksadekanowy CH3(CH2)14COOH C16:0 63–64
Kwas margarynowy Kwas heptadekanowy CH3(CH2)15COOH C17:0 59–61
Kwas stearynowy Kwas oktadekanowy CH3(CH2)16COOH C18:0 69,9
Kwas nonadekanowy CH3(CH2)17COOH C19:0 68–70
Kwas arachidowy Kwas eikozanowy CH3(CH2)18COOH C20:0 76,5–77,0
Kwas heneikozanowy CH3(CH2)19COOH C21:0 74,3
Kwas behenowy Kwas dokozanowy CH3(CH2)20COOH C22:0 81,5
Kwas trikozanowy CH3(CH2)21COOH C23:0 79,1
Kwas lignocerynowy Kwas tetrakozanowy CH3(CH2)22COOH C24:0 87,5–88,0
Kwas pentakozanowy CH3(CH2)23COOH C25:0 84,0–85,0
Kwas cerotowy Kwas heksakozanowy CH3(CH2)24COOH C26:0 87,7–88,5
Kwas karbocerowy Kwas heptakozanowy CH3(CH2)25COOH C27:0 87,6
Kwas montanowy Kwas oktakozanowy CH3(CH2)26COOH C28:0 90,0–90,9
Kwas nonakozanowy CH3(CH2)27COOH C29:0 90,3–90,5
Kwas melisowy Kwas triakontanowy CH3(CH2)28COOH C30:0 93,6
Kwas hentriakontanowy CH3(CH2)29COOH C31:0 93,0–93,2
Kwas lacerowy Kwas dotriakontanowy CH3(CH2)30COOH C32:0 96,2
Kwas psylowy Kwas tritriakontanowy CH3(CH2)31COOH C33:0 ?
Kwas gedowy Kwas tetratriakontanowy CH3(CH2)32COOH C34:0 98,4
Kwas ceroplastowy Kwas pentatriakontanowy CH3(CH2)33COOH C35:0 98,4